Tag: jak zawiesić spółkę

Firma zawieszająca spółki

Zdarzają się różne sytuacje, że jesteśmy zmuszeni zawiesić działalność gospodarczą prowadzonej przez nas spółki. Czasami jest tak, że cel dla którego została powołana spółka został zrealizowany, a do kolejnego projektu decydujemy się na zawieszenie działalności.

Spółka z o.o. może zawiesić swoją działalność pod warunkiem, że nie zatrudnia ona pracowników (chyba, że przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim).

Spółka w okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia może wykonywać:
– czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
– może przyjmować należności i jest obowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
– wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
– może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zatrudnienia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Przedsiębiorstw, które zajmują się tym procesem jest wiele, jednak dobra firma zawieszająca spółki to skarb.

Read More

Jak się zawiesza działalność spółki?

Czy wiesz w jaki sposób przeprowadza się proces zawieszenia spółki?

Czy wiesz jakie kroki należy podjąć?

Otóż jak się okazuje, przedsiębiorca, który planuje zawieszenie swojej działalności, może to zrobić na okres 30 dni do 24 miesięcy, ale pod warunkiem, iż nie zatrudnia żadnego pracownika.

Okres zawieszenia spółki rozpoczyna się od dnia, który został wskazany we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, aczkolwiek nie może to być dzień poprzedzający złożenie wniosku. Zawieszenie trwa do daty wskazanej we wniosku.

UWAGA!

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia jakąkolwiek osobę w ramach stosunku pracy, nie ma możliwości zawieszenia przez niego działalności gospodarczej. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca współpracuje z osobami w ramach innego stosunku niż umowa o pracę, nie ma przeszkód, aby ową procedurę podjąć.

W czasie zawieszenia przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej. Oznacza to nic innego, jak to, że w trakcie zawieszenia dana spółka w zawieszeniu, nie ma możliwości osiągania przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek