Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

Krok 1: Procedurę likwidacyjną sp. z o.o. zapoczątkowuje powzięcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Uchwała ta pod rygorem jej nieważności powinna być stwierdzona protokołem notarialnym. Krok 2: W okresie likwidacji nie działa zarząd, a jego funkcje pełnią likwidatorzy. Likwidatorem musi być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Krok 3: Po ustaleniu likwidatorów, mają […]

Pomoc w likwidacji spółki z o.o.

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga przeprowadzenia procedury likwidacyjnej spółki oraz wykreślenia podmiotu z rejestru KRS. Zgodne z prawem przeprowadzenie procesu likwidacji spółki skutkuje zakończeniem działalności oraz ustaniem jej bytu prawnego. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla osób, które chcą rozwiązać spółkę jest pomoc w likwidacji spółki z o.o. świadczona przez specjalistów naszego biura. Samodzielne przeprowadzenie procedury likwidacyjnej […]