Zmiana wysokości CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody przedsiębiorstwa. Zmiana wysokości CIT nastąpiła 1 stycznia 2017 roku. Stawka podatku została obniżona z 19% do 15%. Niższa stawka podatku obowiązuje tylko podmioty uznawane za małych podatników. Mały podatnik to przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęło przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od […]