Tag: jaki podatek w firmie

Zmiana wysokości CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody przedsiębiorstwa. Zmiana wysokości CIT nastąpiła 1 stycznia 2017 roku. Stawka podatku została obniżona z 19% do 15%. Niższa stawka podatku obowiązuje tylko podmioty uznawane za małych podatników.

Mały podatnik to przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęło przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nieprzekraczające 1,2 mln euro w przeliczeniu na walutę polską. Podatnicy, którzy osiągają wyższe przychody nadal muszą korzystać z 19% podatku.

Zmiana wysokości CIT dotyczy także nowych podmiotów lecz z pewnymi ograniczeniami. Z preferencyjnej stawki podatku nie będą mogły skorzystać firmy, które powstały w wyniku określonych w przepisach działań restrukturyzacyjnych.

Zmiana wysokości CIT to dobra okazja na otwarcie własnego biznesu, do czego zachęcamy. Zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez naszą firmę – rejestrujemy spółki dla przedsiębiorców z całej Polski.

Read More
Call Now Button