Tag: kapitał w spółce z o.o.

Kapitał spółki zoo

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zanim uzyskają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązani są do wniesienia wkładów w celu pokrycia kapitału zakładowego. Wkłady te mogą mieć zarówno charakter pieniężny, jak i formę aportu. Od 8 stycznia 2009 roku ich wartość nie może być mniejsza niż 5 tysięcy złotych. Przed tą datą wysokość minimalnego kapitału zakładowego była równa 50 tysiącom złotych.

Kapitał spółki zoo jest nienaruszalny. Jeżeli zostanie naruszony w trakcie prowadzenia działalności, wówczas prawo nakazuje wyrównanie jego brakującej części oraz zakazuje czynności, które mogą spowodować jego dalsze uszczuplenie.

Bardzo często wspólnicy decydują się podnieść kapitał zakładowy spółki by zwiększyć wiarygodność swojej firmy w otoczeniu biznesowym. Decyzja taka musi zostać podjęta na drodze uchwały wspólników zapadłej większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Kapitał zakładowy można również obniżyć i środki w ten sposób uzyskane przekazać na prowadzenie spraw spółki.

Read More
Call Now Button