Tag: likwidacja spółek

Pomoc w likwidacji spółek

Likwidacja spółki oznacza definitywny koniec prowadzenia jej działalności i wymaga często długotrwałego procesu i dopełnienia wielu procedur.

Złożony proces likwidacji, powinien być przeprowadzony przez członków zarządu danej firmy lub najlepiej profesjonalistów, dlatego nasza firma oferuje pomoc w likwidacji spółek.

Poprawne przeprowadzenie rozwiązania spółki wymaga podjęcia następujących kroków:
1. Otwarcie likwidacji i przygotowanie odpowiednich dokumentów związanych z jej początkiem.
2. Powołanie likwidatora do likwidacji.
3. Zamknięcie aktualnych spraw prowadzonych przez spółkę.
4. Zamknięcie aktywnej działalności prowadzonej przez spółkę, jej wygaszenie.
5. Sporządzanie i sprawdzanie kompletności sprawozdań finansowych spółki.
6. Ogłoszenie likwidacji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
7. Wyrejestrowanie spółki z urzędów i sądów.
8. Zapewnienie przechowywanie dokumentacji po zlikwidowanej spółce, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Postępowanie likwidacyjne trwa około 6 miesięcy, a przez cały ten czas spółka zachowuje swoją osobowość prawną.

Read More
Call Now Button