Tag: likwidacja spółki zoo

Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

Krok 1: Procedurę likwidacyjną sp. z o.o. zapoczątkowuje powzięcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Uchwała ta pod rygorem jej nieważności powinna być stwierdzona protokołem notarialnym.

Krok 2: W okresie likwidacji nie działa zarząd, a jego funkcje pełnią likwidatorzy. Likwidatorem musi być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Krok 3: Po ustaleniu likwidatorów, mają oni obowiązek sporządzić bilans otwarcia likwidacji, a następnie przedstawić go do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników.

Krok 4: Otwarcie likwidacji należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego i Monitora Sądowego i Gospodarczego i dokonać odpowiednich opłat z tym związanych.

Krok 5: Likwidatorzy muszą zakończyć interesy bieżących spółek, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Możliwe jest wykreślenie z rejestru spółki z o.o., jeżeli w wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania likwidacyjnego zostanie spieniężony cały jej majątek, a mimo to zostaną niewypełnione zobowiązania ciążące na tej spółce.

Krok 6: Ostatnim krokiem jest sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego i wykreślenie spółki z KRS.

Read More

Pomoc w likwidacji spółki z o.o.

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga przeprowadzenia procedury likwidacyjnej spółki oraz wykreślenia podmiotu z rejestru KRS. Zgodne z prawem przeprowadzenie procesu likwidacji spółki skutkuje zakończeniem działalności oraz ustaniem jej bytu prawnego.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla osób, które chcą rozwiązać spółkę jest pomoc w likwidacji spółki z o.o. świadczona przez specjalistów naszego biura.

Samodzielne przeprowadzenie procedury likwidacyjnej spółki z o.o. może okazać się dość skomplikowane oraz czasochłonne. Całkowite przeprowadzenie procesu likwidacji spółki może trwać nawet kilka miesięcy. Wszelkie błędy, które pojawią się we wnioskach mogą znacznie wydłużyć czas zakończenia procesu likwidacji podmiotu.

Decydując się na naszą pomoc możesz być pewny, że dokumentacja likwidacyjna spółki zostanie przygotowana zgodnie z obowiązującym prawem. Nasze wieloletnie doświadczenie na rynku pozwoliło nam pozyskać bogatą wiedzę prawną, którą chętnie wykorzystujemy we współpracy z Klientami.

Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek
Call Now Button