Tag: podatki w spółce z o.o.

Ominięcie podwójnego opodatkowania w sp. z o.o.

Zasadniczym minusem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej podwójne opodatkowanie. Polega ono na tym, że spółka z o.o. jako osoba prawna zobowiązana jest do regulacji podatku osobowego od osób prawnych. Z kolei w momencie wypłaty dywidendy każdy ze wspólników zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymanej kwoty.

Kwestia podwójnego opodatkowania spółki spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom, stąd też pojawia się wiele pytań o sposoby na ominięcie podwójnego opodatkowania w sp. z o.o..

Najprostszym jest niewypłacanie dywidendy. Wówczas wspólnicy nie będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego. Niestety nie będą wówczas w stanie rozdysponowywać swoimi środkami.

Skuteczną metodą na zmniejszenie wysokości podatku jest maksymalizowanie kosztów uzyskania przychodów. Podatek płacimy bowiem od dochodu, a więc przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Jeżeli wykażemy odpowiednią ilość kosztów wówczas możemy udowodnić nawet, że spółka poniosła stratę, w związku z czym będziemy zwolnieni z podatku dochodowego CIT.

Read More
Call Now Button