Tag: pomoc w likwidacji spółki

Proces likwidacji spółki

Proces likwidacji spółki z o.o. oznacza koniec jej funkcjonowania. Z racji na ochronę wierzycieli spółki, został opracowany odpowiedni proces likwidacji, z którym liczyć muszą się przedsiębiorcy.

Rozpoczęcie likwidacji spółki z o.o. następuje wraz z podjęciem uchwały przez jej wspólników. Informacja o rozpoczęciu procedury, musi znaleźć się w treści protokołu ze zgromadzenia wspólników, który sporządzany jest przez notariusza. W tym samym dokumencie następuje powołanie likwidatora/likwidatorów.

Po skompletowaniu przygotowanych dokumentów, należy złożyć je do Krajowego Rejestru Sądowego w formie załącznika do formularza KRS Z61, który stanowi wniosek o zmianę wpisu w KRS. Kolejnym niezbędnym elementem do wyrejestrowania spółki jest dowód dokonania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w MSiG.

W zgłoszeniu likwidacyjnym spółki do KRS należy również wskazać osoby, które obejmą stanowisko likwidatorów, jak również sposób ich reprezentacji w czasie procedury likwidacyjnej. Obowiązkiem likwidatorów jest przedłożenie notarialnie poświadczonych podpisów.

Ważne jest również to, że w trakcie procesu likwidacji, spółka musi działać pod swoją nazwą z dopiskiem „w likwidacji”.

Zapraszamy do kontaktu!

Read More
Call Now Button