Tag: pomoc w założeniu fundacji

Pomoc w założeniu fundacji

Fundacja może zostać założona tylko wtedy, gdy obecny jest fundator przeznaczający swój majątek na określony publicznie użyteczny cel. To on określa fundusz założycielski.

Warunkiem powstania fundacji są cele wpisane do statutu, które powinny być zgodne z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności takimi jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Fundacja może realizować jednak dowolne cele charytatywne pod warunkiem, że mają one charakter publiczny.

Wiele osób chce założyć fundację, ale nie wie co powinni w tym kierunku zrobić. Doskonale zdajemy sobie sprawę z konieczności świadczenia usług w tym zakresie, dlatego oferujemy pomoc w założeniu fundacji. Nasze doświadczenie umożliwia powołanie fundacji w najkrótszym możliwym czasie, ponieważ posiadamy szeroką wiedzę z zakresu prawa.

Zachęcamy do nawiązania z nami współpracy, ponieważ pomoże to bezpiecznie wejść na rynek w postaci organizacji pozarządowej jaką jest fundacja.

Read More
Call Now Button