Tag: proces likwidacji spółki

Pomoc w likwidacji spółek

Likwidacja spółki oznacza definitywny koniec prowadzenia jej działalności i wymaga często długotrwałego procesu i dopełnienia wielu procedur.

Złożony proces likwidacji, powinien być przeprowadzony przez członków zarządu danej firmy lub najlepiej profesjonalistów, dlatego nasza firma oferuje pomoc w likwidacji spółek.

Poprawne przeprowadzenie rozwiązania spółki wymaga podjęcia następujących kroków:
1. Otwarcie likwidacji i przygotowanie odpowiednich dokumentów związanych z jej początkiem.
2. Powołanie likwidatora do likwidacji.
3. Zamknięcie aktualnych spraw prowadzonych przez spółkę.
4. Zamknięcie aktywnej działalności prowadzonej przez spółkę, jej wygaszenie.
5. Sporządzanie i sprawdzanie kompletności sprawozdań finansowych spółki.
6. Ogłoszenie likwidacji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
7. Wyrejestrowanie spółki z urzędów i sądów.
8. Zapewnienie przechowywanie dokumentacji po zlikwidowanej spółce, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Postępowanie likwidacyjne trwa około 6 miesięcy, a przez cały ten czas spółka zachowuje swoją osobowość prawną.

Powiązane posty
Jaką spółkę najlepiej założyć?
Jaką spółkę najlepiej założyć?

Podmiot gospodarczy, który myśli o założeniu własnej firmy musi odpowiedzieć sobie na pytanie „ jaką spółkę najlepiej założyć ? ”. Przejdź do wpisu

Czy warto założyć spółkę z oo
Czy warto założyć spółkę z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form przedsiębiorstw. Jednak pada pytanie "czy warto założyć spółkę z oo?" Posiada ona Przejdź do wpisu

Elektroniczna rejestracja spółki z oo
Elektroniczna rejestracja spółki z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz częściej otwierana na polskim rynku. Wielu przedsiębiorców się na nią decyduję, ponieważ może być Przejdź do wpisu

Jak długo trwa założenie firmy?
Jak długo trwa założenie firmy?

Zakładanie spółek z o.o nie musi się wiązać z papierkową robotą, z wypełnianiem wniosków długimi godzinami. A jak jest naprawdę? Przejdź do wpisu

Read More

Proces likwidacji spółki

Proces likwidacji spółki z o.o. oznacza koniec jej funkcjonowania. Z racji na ochronę wierzycieli spółki, został opracowany odpowiedni proces likwidacji, z którym liczyć muszą się przedsiębiorcy.

Rozpoczęcie likwidacji spółki z o.o. następuje wraz z podjęciem uchwały przez jej wspólników. Informacja o rozpoczęciu procedury, musi znaleźć się w treści protokołu ze zgromadzenia wspólników, który sporządzany jest przez notariusza. W tym samym dokumencie następuje powołanie likwidatora/likwidatorów.

Po skompletowaniu przygotowanych dokumentów, należy złożyć je do Krajowego Rejestru Sądowego w formie załącznika do formularza KRS Z61, który stanowi wniosek o zmianę wpisu w KRS. Kolejnym niezbędnym elementem do wyrejestrowania spółki jest dowód dokonania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w MSiG.

W zgłoszeniu likwidacyjnym spółki do KRS należy również wskazać osoby, które obejmą stanowisko likwidatorów, jak również sposób ich reprezentacji w czasie procedury likwidacyjnej. Obowiązkiem likwidatorów jest przedłożenie notarialnie poświadczonych podpisów.

Ważne jest również to, że w trakcie procesu likwidacji, spółka musi działać pod swoją nazwą z dopiskiem „w likwidacji”.

Zapraszamy do kontaktu!

Powiązane posty
Jaką spółkę najlepiej założyć?
Jaką spółkę najlepiej założyć?

Podmiot gospodarczy, który myśli o założeniu własnej firmy musi odpowiedzieć sobie na pytanie „ jaką spółkę najlepiej założyć ? ”. Przejdź do wpisu

Czy warto założyć spółkę z oo
Czy warto założyć spółkę z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form przedsiębiorstw. Jednak pada pytanie "czy warto założyć spółkę z oo?" Posiada ona Przejdź do wpisu

Elektroniczna rejestracja spółki z oo
Elektroniczna rejestracja spółki z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz częściej otwierana na polskim rynku. Wielu przedsiębiorców się na nią decyduję, ponieważ może być Przejdź do wpisu

Jak długo trwa założenie firmy?
Jak długo trwa założenie firmy?

Zakładanie spółek z o.o nie musi się wiązać z papierkową robotą, z wypełnianiem wniosków długimi godzinami. A jak jest naprawdę? Przejdź do wpisu

Read More
Call Now Button