Tag: proces likwidacji spółki

Pomoc w likwidacji spółek

Likwidacja spółki oznacza definitywny koniec prowadzenia jej działalności i wymaga często długotrwałego procesu i dopełnienia wielu procedur.

Złożony proces likwidacji, powinien być przeprowadzony przez członków zarządu danej firmy lub najlepiej profesjonalistów, dlatego nasza firma oferuje pomoc w likwidacji spółek.

Poprawne przeprowadzenie rozwiązania spółki wymaga podjęcia następujących kroków:
1. Otwarcie likwidacji i przygotowanie odpowiednich dokumentów związanych z jej początkiem.
2. Powołanie likwidatora do likwidacji.
3. Zamknięcie aktualnych spraw prowadzonych przez spółkę.
4. Zamknięcie aktywnej działalności prowadzonej przez spółkę, jej wygaszenie.
5. Sporządzanie i sprawdzanie kompletności sprawozdań finansowych spółki.
6. Ogłoszenie likwidacji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
7. Wyrejestrowanie spółki z urzędów i sądów.
8. Zapewnienie przechowywanie dokumentacji po zlikwidowanej spółce, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Postępowanie likwidacyjne trwa około 6 miesięcy, a przez cały ten czas spółka zachowuje swoją osobowość prawną.

Read More

Proces likwidacji spółki

Proces likwidacji spółki z o.o. oznacza koniec jej funkcjonowania. Z racji na ochronę wierzycieli spółki, został opracowany odpowiedni proces likwidacji, z którym liczyć muszą się przedsiębiorcy.

Rozpoczęcie likwidacji spółki z o.o. następuje wraz z podjęciem uchwały przez jej wspólników. Informacja o rozpoczęciu procedury, musi znaleźć się w treści protokołu ze zgromadzenia wspólników, który sporządzany jest przez notariusza. W tym samym dokumencie następuje powołanie likwidatora/likwidatorów.

Po skompletowaniu przygotowanych dokumentów, należy złożyć je do Krajowego Rejestru Sądowego w formie załącznika do formularza KRS Z61, który stanowi wniosek o zmianę wpisu w KRS. Kolejnym niezbędnym elementem do wyrejestrowania spółki jest dowód dokonania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w MSiG.

W zgłoszeniu likwidacyjnym spółki do KRS należy również wskazać osoby, które obejmą stanowisko likwidatorów, jak również sposób ich reprezentacji w czasie procedury likwidacyjnej. Obowiązkiem likwidatorów jest przedłożenie notarialnie poświadczonych podpisów.

Ważne jest również to, że w trakcie procesu likwidacji, spółka musi działać pod swoją nazwą z dopiskiem „w likwidacji”.

Zapraszamy do kontaktu!

Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek
Call Now Button