Formalności związane z zakładaniem spółki

Formalności związane z zakładaniem spółki z o.o. to między innymi sporządzanie umowy spółki u notariusza czy sporządzanie wniosków rejestracyjnych. Jest ich sporo, a każde z nich może stanowić duże utrudnienia dla przedsiębiorców, którzy chcą samodzielnie zarejestrować swoją firmę. Formalności związane z zakładaniem spółki z o.o. to nie tylko większe trudności, ale także znacznie dłuższy czas […]

CIT w 2017 roku

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych – CIT w 2017 roku uległa zmianie. Od 1 stycznia tego roku małych podatników, czyli przedsiębiorstw, które osiągają przychody ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług) nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro obowiązuje niższa stawka podatku w wysokości 15%. Pozostali podatnicy nadal muszą płacić podatek […]