Zgłaszanie zmian do eKRS

Jak obecnie wygląda zgłaszanie zmian do eKRS? Jakie nowe obowiązki wprowadziła modernizacja i elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego wprowadzona w lipcu 2021 roku? Zgodnie z nowymi rozwiązaniami mającymi przyspieszyć działanie sądów rejestrowych przedsiębiorcy zobowiązani są do: – składania wniosków rejestracyjnych przez Internet (PRS, S24); – dokonywanie aktualizacji danych w formie elektronicznej; – składania dokumentów finansowych do […]

Połączenie spółek

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych spółki mogą ulec połączeniu, w rezultacie tworząc podmiot gospodarczy, który określany jest jako przejmowany oraz drugi o tytule przejmującym. Przepisy przewidują łączenia przez przejęcie, czyli przeniesienie majątku z jednej działalności na drugą w zamian za udziały lub akcje lub przez zawiązanie nowego przedsiębiorstwa kapitałowego, na którego przekazany zostanie kapitał wszystkich […]