Połączenie spółek

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych spółki mogą ulec połączeniu, w rezultacie tworząc podmiot gospodarczy, który określany jest jako przejmowany oraz drugi o tytule przejmującym. Przepisy przewidują łączenia przez przejęcie, czyli przeniesienie majątku z jednej działalności na drugą w zamian za udziały lub akcje lub przez zawiązanie nowego przedsiębiorstwa kapitałowego, na którego przekazany zostanie kapitał wszystkich […]

Sprzedaż spółki z o.o.

Sprzedaż spółki z o.o. stanowi jedno z rozwiązań umożliwiających rozpoczęcie działalności w krótkim czasie. Przechodzenie przez tradycyjną rejestrację wymaga nie tylko dużej cierpliwości, ale także i wiedzy związanej ze sporządzonymi dokumentami. Wszelkie błędy we wnioskach mogą spowodować kary pieniężne, które z własnej kieszeni pokryć będzie musiał sam wnioskodawca. W międzyczasie powstało alternatywne rozwiązanie, które znacznie […]