Zakładanie fundacji wniosek

Fundacja jest organizacją pozarządową, która zostaje powołana do realizacji celów zgodnych z podstawowymi interesami RP. Podmiot ten może zostać założony przez fundatora, który wnosi swój majątek na realizację określonych celów zawartych w statucie. Środki finansowe zostają wniesione w postaci tzw. funduszu założycielskiego i zapełniają wewnętrzny majątek jednostki. Dodatkowo podmiot może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z […]