Tag: rejestracja spółki akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna rejestracja

Aby określić zasady tworzenia i rejestracji spółek wymagane jest pogodzenie interesów ustawodawcy oraz przedsiębiorców, w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Od początku zaznaczyć należy, że otwierając spółkę w nowej formie nie można liczyć na przykłady z ubiegłych lat, bądź doświadczenia innych.

Przez początkowy okres czasu przedsiębiorcy, którzy będą otwierać proste spółki akcyjne będą zdani na własne ryzyko lub też skorzystają z pomocy profesjonalistów, którzy są bardzo dobrze obeznani w rejestracji spółek, nawet tych w dopiero powstałych formach.

Prosta spółka akcyjna rejestracja będzie wymagała poniższych czynności:
– zawarcia umowy spółki
– ustanowienia organów wymaganych przez ustawę lub umowę spółki
– pokrycia minimalnego kapitału akcyjnego
– wpisu do rejestru

Prosta spółka akcyjna rejestracja- umowa musi określać:
– nazwę i siedzibę spółki
– przedmiot działalności spółki
– numery akcji
– organy ustanowione w spółce
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
– liczbę członków zarządu

Pozostała część rejestracji PSA będzie przebiegała analogicznie do rejestracji obecnych spółek.

Read More

Prosta spółka akcyjna Kraków

Prosta spółka akcyjna Kraków to nowa forma prawna, która ma ułatwić rozwój start-upów poprzez uproszczenie i elektronizację procedur, również w zakresie ich rejestracji.

Wykorzystanie zalet nowej formy prawnej, która ma łączyć cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej będzie możliwe tylko wówczas, gdy zostaną wprowadzone odpowiednie rozwiązania dopasowane do specyfiki tej formy.

Prosta spółka akcyjna Kraków to wyjście w szczególności na przeciw młodym pomysłowym i innowacyjnym przedsiębiorcom, którzy będą mogli łatwiej niż obecnie założyć firmę i pozyskać odpowiedni kapitał potrzebny do jej rozwoju.

Główne cechy Prostej Spółki Akcyjnej:
– 1 złoty kapitału na start
– Szybka rejestracja elektroniczna

Elektronizacja procedur – możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej lub podczas wideokonferencji.

Termin wprowadzenia nowej spółki przewidywany początkowo był na 1 marca 2020 roku. Aktualnie jednak możliwe jest przesunięcie tego terminu o rok, w celu dopełnienia pewnych poprawek.

Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek
Call Now Button