Prosta Spółka Akcyjna rejestracja

Aby określić zasady tworzenia i rejestracji spółek wymagane jest pogodzenie interesów ustawodawcy oraz przedsiębiorców, w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Od początku zaznaczyć należy, że otwierając spółkę w nowej formie nie można liczyć na przykłady z ubiegłych lat, bądź doświadczenia innych. Przez początkowy okres czasu przedsiębiorcy, którzy będą otwierać proste spółki akcyjne będą zdani […]

Prosta spółka akcyjna Kraków

Prosta spółka akcyjna Kraków to nowa forma prawna, która ma ułatwić rozwój start-upów poprzez uproszczenie i elektronizację procedur, również w zakresie ich rejestracji. Wykorzystanie zalet nowej formy prawnej, która ma łączyć cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej będzie możliwe tylko wówczas, gdy zostaną wprowadzone odpowiednie rozwiązania dopasowane do specyfiki tej formy. Prosta spółka […]