Tag: rejestracja spółki europejskiej

Spółki europejskie

Zapewne każdy wie czym są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe, akcyjne, jawne, partnerskie i inne, wymienione według prawa dostępne formy prowadzenia działalności. Mało jednak osób wie czym jest spółka europejska. Taki podmiot gospodarczy ma o wiele większy zasięg, ponieważ działa na terenie całej Unii Europejskiej. Stanowi odpowiednik spółki akcyjnej, a jego działania uregulowane są w prawie europejskim. Akcjonariuszem może zostać jedynie spółka kapitałowa pochodząca z różnych państw członkowskich UE. Niemożliwe jest utworzenie tego rodzaju przedsiębiorstwa przez osoby fizyczne.

Cechą, jaka charakteryzuje spółki europejskie jest fakt, że prowadzi ona działalność transgraniczną, a więc np. dwie spośród spółek członkowskich podlegać muszą innemu systemowi prawnemu. Do jej utworzenia wymagane jest posiadanie kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 120 tysięcy euro. Najczęściej spółka europejska powstaje poprzez połączenie co najmniej dwóch spółek kapitałowych z różnych państw, przekształcenie istniejących już przedsiębiorstw w spółkę europejską, utworzenie holdingowej spółki europejskiej lub poprzez objęcie w niej akcji.

Read More
Call Now Button