Tag: rejestracja spółki Kraków

Zakładanie sp. krok po kroku

Spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Przyczyną takiego stanu jest fakt, iż stanowi ona dla potencjalnych przedsiębiorców korzystną opcją prowadzenia firmy. Dzięki braku ponoszenia odpowiedzialności prywatnej za zobowiązania firmy oraz brak obowiązku ponoszenia opłat związanych z płaceniem składek do ZUS-u (w sytuacji, gdy Spółka posiada co najmniej dwóch udziałowców) zachęca ludzi do skorzystania z tej formy działalności. Nasza firma kompleksowo zajmuje się pomocą w założeniu takiej spółki. Oferujemy zarówno rejestrację drogą tradycyjną u Notariusza, jak również rejestrację zdalną. Popularniejszą metodą jest zdalna rejestracja ze względu na krótszy czas oczekiwania na nadanie wszelkich niezbędnych numerów tj. KRS, NIP oraz REGON. Poniżej zestawienie, jak wygląda zakładanie sp. krok po kroku.

1. Kontakt ze specjalistą i doradztwo.
2. Podpisanie umowy współpracy.
3. Przygotowanie procesu rejestracji Spółki.
4. Ustalenie paragrafów umowy oraz kodów PKD.
5. Rejestracja spółki z Klientem.
6. Kontrola nadania numerów KRS, NIP, REGON.
7. Wypełnienie kompletu dokumentów do Urzędu Skarbowego.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty usługi rejestracji Spółki. Dołożymy wszelkich starań, aby rejestracja spółki przebiegła sprawnie i bezproblemowo. W celu uzyskanie większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu.

Read More

Pełne założenie spółki zoo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym podmiotem, który posiada własną osobowość prawną. Zasady jej funkcjonowania są określone w Kodeksie Spółek Handlowych. Może ona posiadać jednego lub większą ilość wspólników, pod warunkiem, że są to osoby fizyczne lub prawne.

Pełne założenie spółki zoo wiąże się z wieloma obowiązkami i koniecznością wniesienia wkładów na rzecz kapitału zakładowego, który powinien wynosić minimum 5 000zł. Pierwszym krokiem, który musisz wykonać jest wybór nazwy, która dodatkowo powinna zawierać oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” bądź też dopuszczalny skrót „sp. z o.o.”. Następnie konieczne jest, abyś sporządził umowę spółki w formie aktu notarialnego i zarejestrował podmiot w KRS.

Wniosek musi zawierać takie informacje, jak:
– nazwę spółki oraz adres jej siedziby,
– przedmiot działalności,
– wysokość wnoszonego kapitału,
– określenie udziałów,
– imiona i nazwiska członków Zarządu oraz rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
– czas trwania spółki.

Gdy już zarejestrujesz spółkę, musisz podjąć takie działania jak: otwarcie rachunku bankowego, uzupełnienie informacje w Urzędzie Skarbowym oraz złożenie wniosku o rejestrację spółki jako podatnik VAT.

Read More
Call Now Button