Tag: rejestracja spółki krok po kroku

Prosta Spólka Akcyjna opodatkowanie

Spis treści:
1. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowanie CIT
2. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowanie VAT
3. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowanie akcjonariusza
4. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowania PCC

Z racji tego, iż Prosta Spółka Akcyjna to stosunkowo nowa forma prowadzenia własnej działalności w Polsce, jeszcze dla wielu jednostek może być owiana tajemnicą. Na naszym blogu znajdą Państwo wiele bardzo ciekawych artykułów odnośnie tego, jak w praktyce funkcjonuje tzw. PSA np.:

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA REJESTRACJA ONLINE
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA REJESTRACJA
PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z O.O. W PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ
JAK ZAREJESTROWAĆ PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ?

My jednak w dzisiejszym artykule pragniemy skupić się bardziej na kwestii opodatkowania Prostej Spółki Akcyjnej, ponieważ podatki to z całą pewnością zagadnienie, które opanować musi każdy, kto planuje prowadzenie własnej firmy.

1. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowanie CIT

Z racji tego, iż Proste Spółki Akcyjne są osobami prawnymi, podlegają pod opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych, znanym wszystkim jako CIT. Na obecną chwilę stawka podatku CIT kształtuje się na poziomie 19%. Prócz tego osoby decydujące się na założenie PSA muszą być świadome tzw. podwójnego opodatkowania, które wiążę się z tym, że podatek nalicza się dwukrotnie, czyli na poziomie spółki, a następnie w trakcie wypłaty zysku dla akcjonariuszy.
Jeśli zostanie spełniony warunek o kryterium przychodowym (nie przekroczy 2 mln euro), możliwe jest rozliczanie spółki stawką 9% podatku dochodowego. Forma ta daje również możliwość korzystania z tzw. estońskiego CIT-u oraz różnego rodzaju ulg opracowanych dla podatników.

2. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowanie VAT

Prosta Spółka Akcyjna nie jest wyjątkiem w porównaniu do innych form prowadzenia działalności, więc może również posiadać status podatnika VAT. Decyzję w tym zakresie można podjąć już na etapie przeprowadzania rejestracji, a mianowicie zdecydować o byciu podatnikiem VAT, bądź skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego. Wiąże się to z tym, iż nie przekraczając limitu kwotowego warunkującego zwolnienie, na przedsiębiorcy nie będzie ciążył obowiązek rejestracji VAT. Powyższe przepisy mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy działalność nie podlega podatkowi VAT już od momentu dokonania pierwszej sprzedaży.

3. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowanie akcjonariusza

Już w pierwszym podpunkcie wspominaliśmy o tym, iż Prosta Spółka Akcyjna podlega podwójnemu opodatkowaniu. Jednak co ważne – przychody akcjonariuszy należy kwalifikować w zależności od ich statusu. W sytuacji, kiedy akcjonariusz posiada status podatnika CIT, przychód kwalifikuje się jako zyski kapitałowe. Z kolei jeśli jest podatnikiem PIT – przychód będzie zaliczany do kapitałów pieniężnych. Przychód pojawia się również wtedy, gdy akcjonariusz wniesie do spółki wkład niepieniężny, ale pod inną postacią niż przedsiębiorstwo lub jego część.

4. Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowania PCC

Zgodnie z przepisami, które obecnie obowiązują w polskim prawie jeśli chodzi o umowę Prostej Spółki Akcyjnej, to ani jej zawarcie, ani zmiana, ani nawet przekształcenie działalności w PSA nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku rozliczenia się z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

opodatkowanie prostej spółki akcyjnej

Read More

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od wielu lat jest liderem jeżeli chodzi o ilość prowadzonych pod sobą przedsięwzięć. Dlaczego to właśnie na założenie spółki z o.o. decyduje się tak ogromna ilość przedsiębiorców? Odpowiedź jest bardzo prosta: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał.

kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Ile wynosi kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Kapitał zakładowy spółki z o.o.
Wkłady na kapitał zakładowy spółki z o.o.
Zmiana wysokości kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

 

Spółka z o.o. jest spółką kapitałowa w związku z czym podczas jej funkcjonowania najważniejszą rolę odgrywa kapitał, a nie jak np. w spółkach osobowych osobiste cechy wspólników oraz ich trwały skład.

Największą zaletą spółki kapitałowej jest fakt, że wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania przez nią zaciągane. Dzięki temu ich prywatny majątek jest w pełni bezpieczny.
Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi zaledwie 5 tysięcy złotych. To suma niemal symboliczna w porównaniu ze spółką akcyjną gdzie wkłady te nie mogą być niższe niż 100 tysięcy złotych.

Wkłady na kapitał zakładowy spółki z o.o.

 

Do założenia spółki kapitałowej w tym również spółki z o.o. wymagane jest wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Dla spółki z o.o. to zaledwie 5 tysięcy złotych. Wartość kapitału równa się sumie nominalnej wartości wszystkich udziałów, z kolei wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł. Wkłady mogą zostać wniesione w formie aportu lub pieniędzy (gotówką lub przelewem). Aportem może być natomiast rzecz ruchoma, nieruchomość, prawa rzeczowe lub obligacyjne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał musi mieć zgromadzony jeszcze przed rozpoczęciem procedury rejestracji.

Wkładu na kapitał zakładowy spółki z o.o.

Zmiana wysokości kapitału zakładowego

 

Zarówno podwyższenie kapitału zakładowego, jak i jego obniżenie wymaga uchwały wspólników oraz wprowadzenia zmian w umowie podmiotu, która z kolei pociąga za sobą obowiązek aktualizowania danych w rejestrze przedsiębiorców. Najczęstszym powodem podwyższania jest chęć zwiększenia zdolności kredytowej lub dofinansowanie spółki. Obniżenie natomiast najczęściej spowodowane jest koniecznością dostosowanie wysokości kapitału do rzeczywistej wartości wniesionych wartości niepieniężnych. Dokonuje się go również w sytuacji kiedy kapitał określony w umowie okaże się za wysoki w stosunku do prowadzonej działalności.

Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek