S24 zmiany w KRS

Osoby prowadzące firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców muszą pamiętać o konieczności aktualizacji danych spółki. Za nierzetelne oraz niezgodne ze stanem rzeczywistym dane grozi kara finansowa, a także spółka może zostać poddana procedurze likwidacji. Jaki termin? S24 zmiany w KRS należy dokonać w terminie 7 dni od momentu wystąpienia zmiany podlegającej aktualizacji. Ile trwa aktualizacja danych? […]

Jak zarejestrować spółkę przez PRS

Rejestracja spółki może odbywać się na dwa sposoby – za pośrednictwem PRS lub S24. To, z którego systemu należy skorzystać uwarunkowane jest sposobem w jaki przedsiębiorca chce sporządzić umowę zakładanego podmiotu. Jeśli przyszli właściciele nie mają potrzeby modyfikowania standardowych zapisów umowy, mogą wygenerować ją na bazie gotowego wzorca w S24. Jeśli natomiast przedsiębiorcom zależy na […]