Tag: rejestracja spółki krok po kroku

Zmiana PKD w KRS

Jeśli właściciele firmy w czasie prowadzenia działalności gospodarczej podejmą decyzję o zmianie obszaru, w którym działa przedsiębiorstwa, pojawi się konieczność zmiany kodów PKD w KRS.
1. Wybór kodów PKD
2. Zmiana kodów w KRS
3. Pomoc w zmianie kodów PKD w KRS

Wybór kodów PKD

Wybór kodów PKD dla firmy
Jak wybrać kody PKD?

Kody PKD – definicja

Polska Klasyfikacja Działalności to zbiór sektorów i branż, posegregowanych na grupy i oznaczonych odpowiednimi kodami, pozwalający dokonać podziału i uporządkować prowadzone działalności gospodarcze w Polsce.
Podział obszarów działalności firm na kody pozwala na prowadzenie statystyk i ewidencji rachunkowej.

Jak i kiedy wybrać PKD

Wybór kodu PKDto obowiązek wszystkich podmiotów podlegających wpisowi do CEIDG lub KRS. Polega on na doborze odpowiedniego oznaczenia, które w najbardziej precyzyjny sposób opisze to, czym firma się zajmuje. Dobór odpowiednich kodów PKD musi nastąpić jeszcze przed przystąpieniem do procedury rejestracji firmy. Zanim złoży się wniosek o wpis do rejestru należy skorzystać z wyszukiwarki kodów PKD lub pomocy doradcy gospodarczego, który precyzyjnie dobierze odpowiednie oznaczenie.

Ile kodów PKD wybrać

Podczas zakładania firmy należy podać:

 • jeden kod głównej działalności – mającej największy udział w przychodach
 • kody pozostałej działalności – w liczbie bez ograniczeń.

Zmiana kodów PKD w KRS

Jeśli spółka lub inny podmiot podlegający wpisowi do KRS nieznacznie zmienia obszar swojej działalności, zazwyczaj nie ma konieczności dokonywania zmiany w treści umowy i formalności jest mniej. Jeśli jednak zmiania sie główny kod działalności, bo firma zmiania branże, w której dotychczas działała, zmiana umowy będzie konieczna.
Do przeprowadzenia tej procedury konieczne jest powzięcie uchwały przez odpowiedni organ. W zależności od formy prawnej, zmieniają się zasady co do liczby potrzebnych głosów i formalności związanych z podejmowaniem decyzji. Jeśli umowa:

 • sporządzana była w formie aktu notarialnego zmiany – konieczne będzie sporządzenie jednolitego tekstu umowy, przygotowanie i złożenie wniosku za pośrednictwem PRS.
 • sporządzana była na bazie gotowego wzorca – wystarczy skorzystać z wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki.</ul

  Pomoc w zmianie kodów PKD w KRS

  Pomoc w zmianie kodów PKD
  Zmiana danych KRS – oferta

  W sytuacji, w której pojawi się konieczność zmiany kodów PKD przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy doradcy gospodarczego lub wyspecjalizowanej firmy oferującej aktualizację danych w KRS. Zweryfikują oni możliwość przeprowadzenia procedury w S24, pomogą w zalogowaniu do systemu i utworzeniu wniosku na bazie wzorca. Jeśli konieczne będzie korzystanie z PRS, zajmą się przygotowaniem jednolitego tekstu umowy spółki oraz sporządzeniem i złożeniem wniosku wraz z załącznikami.

Inne, ciekawe wpisy:

Read More

Co potrzeba do założenia firmy

W przypadku przedsiębiorców, którzy samodzielnie planują utworzenie i zarejestrowanie przedsiębiorstwa wciąż pada pytanie dotyczące tego co potrzeba do założenia firmy. Większość osób zdaje sobie sprawę, że aby uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wymagane jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji, sporządzonej umowy czy potwierdzenia pokrycia kapitału.. Dopiero dopełnienie wszystkich etapów umożliwi złożenie wniosku w sposób tradycyjny lub elektroniczny. My jednak, jako profesjonalna firma proponujemy zrezygnowanie z samodzielnego przygotowania się do założenia spółki. Czemu? Ponieważ to nasi eksperci zajmą się formalnościami i wszelkimi czynnościami, które dążą do utworzenia podmiotu gospodarczego, podczas gdy Ty będziesz pozyskiwał pierwszych Klientów. Jeżeli do tego nie wiesz, jaki rodzaj formy organizacyjnej dla Twojego biznesu będzie odpowiedni, to oprócz obsługi rejestracji proponujemy także kompleksowe doradztwo oraz porady prawne. Pomagamy na każdym etapie – od wpisania do KRS i VAT po całościowe prowadzenie działalności gospodarczej. Zapraszamy do kontaktu, a przedstawimy pełną ofertę naszej Kancelarii.

Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek
Call Now Button