Zakładanie spółki zoo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obok jednoosobowej działalności gospodarczej najchętniej wybieraną formą do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Cieszy się ona popularnością zarówno wśród polskich przedsiębiorców, jak i zagranicznych inwestorów. Zakładanie spółki zoo może odbyć się w sposób tradycyjny lub w sposób uproszczony. Tradycyjna rejestracja tego typu spółki odbywa się stacjonarnie w urzędzie, przy czym […]

Firma spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest spółką osobową działającą w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, lecz ma zdolność prawną co pozwala jej na nabywanie praw oraz zaciąganie zobowiązań. Spółka może także pozywać i być pozywana. Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest występowanie dwóch typów wspólników – komplementariuszy oraz komandytariuszy. Komplementariusze to wspólnicy […]