Założenie spółki komandytowej

Założenie spółki komandytowej następuje na podobnych zasadach jak innych spółek Kodeksu handlowego. Pierwszym i najważniejszym etapem jest sporządzenie umowy spółki, w której określa się jej nazwę, siedzibę, wspólników oraz przedmiot działania oraz inne postanowienia. Musi ona zostać spisana w formie aktu notarialnego, co wiąże z sobą obowiązek zapłacenia taksy notarialnej i podatku od czynności cywilno-prawnych. […]

Spółka komandytowa rejestracja

Spółka komandytowa rejestracja – jak przebiega ten proces? Początkiem procesu rejestracji spółki komandytowej jest spisanie umowy spółki. Zawiera ona istotne informacje dotyczące firmy. Należy zamieścić w niej dane takie jak: nazwa, siedziba, rodzaj prowadzonej działalności, wysokość kwoty komandytowej i inne. Wymagane jest, by była ona aktem notarialnym. Kolejny etap procesu rejestracji takiego przedsiębiorstwa, to wpis […]