Utworzenie spółki komandytowej

Spółką komandytową nazywamy spółkę osobową, która zakładana jest przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, z których jedna będzie komandytariuszem, a druga komplementariuszem. Utworzenie spółki komandytowej to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy mają koncepcję na firmę, ale nie posiadają niezbędnego kapitału. W spółce komandytowej są oni komplementariuszami. Do ich obowiązków należy odpowiedzialność za spółkę […]