Spółki zarejestrowane pod dotacje

Dotacje unijne bardzo często stanowią jedyne źródło rozwoju zwłaszcza w przypadku rozpoczynania działalności na rynku. Nowopowstałe firmy zazwyczaj generują niewielki zysk, niewystarczający do tego, aby przeznaczyć go na inwestycje. Dodatkowo, jako iż posiadają niewielką zdolność kredytową, ich szanse na pozyskanie kredytu są raczej nikłe, gdyż większość banków nie weźmie na siebie ryzyka utraty zainwestowanego kapitału. […]