Tag: spółka pod dotacje

Spółki zarejestrowane pod dotacje

Dotacje unijne bardzo często stanowią jedyne źródło rozwoju zwłaszcza w przypadku rozpoczynania działalności na rynku. Nowopowstałe firmy zazwyczaj generują niewielki zysk, niewystarczający do tego, aby przeznaczyć go na inwestycje. Dodatkowo, jako iż posiadają niewielką zdolność kredytową, ich szanse na pozyskanie kredytu są raczej nikłe, gdyż większość banków nie weźmie na siebie ryzyka utraty zainwestowanego kapitału.

Ubiegając się o dotację unijną niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na grupę odbiorców, do której działanie zostało skierowane. Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których konkretne poddziałanie zostało przeznaczone jedynie do konkretnej formy prowadzenia działalności np. spółki z o.o. Wówczas, aby otrzymać fundusze z danego poddziałania musisz spełniać określone kryterium.

Jako jednak, iż nabory przeprowadzone są w ściśle określonym terminie samodzielna rejestracja może być zbyt czasochłonna i przekroczyć czas, w którym musimy złożyć nasz wniosek.

Aby umożliwić sobie skorzystanie z konkretnej dotacji, warto zdecydować się na zakup gotowej spółki. Spółki zarejestrowane pod dotacje to jednostki w pełni przygotowane do tego, aby rozpocząć działalność gospodarczą, jednocześnie ich charakterystyka jest w pełni dostosowana do wymogów konkretnej dotacji unijnej.

Read More
Call Now Button