Tag: spółka w zawieszeniu

Zawieszenie spółki pomoc

Zawieszenie działalności powoduje automatycznie zawieszenie niektórych obowiązków przedsiębiorcy, ale także pozbawia go możliwości realizowania określonych działań. Przedsiębiorca, który zawiesił działalność, nie może jej wykonywać ani uzyskiwać z tego tytułu korzyści finansowych. Nie może także świadczyć tych samych usług na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie. Zawieszenie negatywnie odbija się na kwestii odprowadzania podatku dochodowego, ponieważ przedsiębiorca nie może wówczas dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych swojej firmy.

Prawa i obowiązki przysługujące przedsiębiorcy w okresie zawieszenia:
– prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zabezpieczenia źródła przychodu,
– obowiązek uregulowania zobowiązań powstałych przed dniem zawieszenia działalności,
– prawo do zbycia środków trwałych oraz wyposażenia firmy,
– obowiązek uczestnictwa w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z zawieszoną działalnością gospodarczą,
– podleganie kontroli na tych samych zasadach, które dotyczą aktywnych przedsiębiorców.

Potrzebujesz wsparcia z tym procesem? Skorzystaj z naszej usługi “zawieszenie spółki pomoc” i nie martwiąc się formalnościami, zawieś swoją spółkę na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Read More
Call Now Button