Tag: spółka

Sprzedaż spółki obcokrajowcowi

Osoby z zagranicy zazwyczaj decydują się na poprowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiot ten mogą założyć przede wszystkim bez względu na kraj swojego pochodzenia. Do założenia spółki z o.o. nie jest upoważniona wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o.

Rejestracja tego podmiotu jest niestety bardzo długa i problematyczna. Wiąże się z koniecznością złożenia wielu wniosków i formularzy do poszczególnych urzędów. Przez formalności te rejestracja zajmuje przeciętnie około 3-4 tygodni. Rejestracja jest szczególnie kłopotliwa dla obcokrajowców ze względu na barierę językową. Językiem urzędowym na terenie Polski jest właśnie język polski, a więc to w nim musi zostać sporządzona pełna dokumentacja spółki.

Nasza firma oferuje sprzedaż spółki obcokrajowcowi. Oferujemy gotowe spółki przygotowane by móc w każdej chwili poprowadzić pod nimi działalność gospodarczą. Kupując naszą spółkę Twoim jedynym obowiązkiem będzie złożenie podpisu na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w obecności notariusza i tłumacza przysięgłego.

Read More

Potwierdzony zaufanym profilem ePUAP podpis elektroniczny

Potwierdzony zaufanym profilem ePUAP podpis elektroniczny to duże uproszczenie dla Polaków. Niestety obecnie tylko nieliczni korzystają z ułatwień jakie daje im posiadanie zaufanego profilu, wielu nie ma nawet pojęcia czym jest i do czego służy.

Założenie zaufanego profilu jest bezpłatne i przebiega w trzech prostych krokach. Najpierw należy założyć konto w systemie znajdującym się na stronie www.epuap.gov.pl, wypełnić i złożyć elektroniczny wniosek a następnie udać się do jednego z wielu punktów, w których można potwierdzić tożsamość i tym samym zakończyć procedurę

Potwierdzony zaufanym profilem ePUAP podpis elektroniczny honorowany jest w większości urzędów i można za jego pośrednictwem dopełnić wielu formalności na przykład:

– złożyć wniosek o dowód dla siebie lub dziecka w Urzędzie gminy,
– uzyskać odpis aktów małżeństwa, urodzenia, zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego,
– przejrzeć swoje zwolnienia lekarskie i składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
– zarejestrować się jako osoba bezrobotna i korzystaj ze szkoleń w Urzędzie Pracy.

Read More
Call Now Button