Zmiana zarządu spółki w KRS

Każda zmiana zarządu spółki w KRS musi obowiązkowo zostać zgłoszona do rejestru przedsiębiorców w ciągu siedmiu dni od momentu jej dokonania, jest to okres narzucony przez przepisy prawa. Zmiana zgłaszana jest poprzez formularz KRS-Z3 – wniosek o zmianę danych podmiotu wraz z formularzem KRS-ZK, uchwałami oraz opłatą sądową za wniosek i ogłoszenie w Monitorze Sądowym […]