Dwuletnia spółka kapitałowa na sprzedaż

Spółka kapitałowa wykorzystywana jest najczęściej podczas prowadzenia firm o dużych rozmiarach oraz w wewnętrznej organizacji dużych przedsiębiorstw. Czym charakteryzują się spółki kapitałowe? Tego rodzaju spółki posiadają kapitał zakładowy, który musi zostać w odpowiednim czasie pokryty przez wspólników. Podmiot posiada osobowość prawną co oznacza, że jest podmiotem praw i obowiązków oraz może dokonywać we własnym imieniu […]