Sprzedam społki zoo Warszawa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo często wybierana jest jako forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wpływa na to charakterystyka danego podmiotu. Przede wszystkim wspólnicy nie są odpowiedzialni za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Co więcej, do założenia spółki z o.o. uprawnieni są niemal wszyscy niezależnie od kraju swojego pochodzenia. Wyjątek stanowi wyłącznie inna jednoosobowa spółka z […]

Spółka na sprzedaż w Warszawie

W Polsce działalność gospodarcza zazwyczaj prowadzona jest w formie spółek. W zależności od charakterystyki danego przedsięwzięcia przedsiębiorcy mogą zdecydować się na jeden z następujących wariantów: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoby, które pragną szybko rozpocząć swoją działalność na rynku, mogą zakupić gotowy podmiot […]