Gotowa umowa spółki z o.o.

Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprawia, że większość osób decyduje się pominąć formalności z nią związane poprzez zakup gotowej jednostki. Gotowa spółka to podmiot gospodarczy, który przeszedł już pełną rejestrację, a więc jest całkowicie przygotowany do tego by natychmiast poprowadzić pod sobą działalność. Dysponuje numerami NIP, KRS i REGON, kapitałem zakładowym, oraz kompletem dokumentów, […]

Umowa sp z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, działającą na zasadach Kodeksu Spółek Handlowych. Najważniejszym dokumentem jest umowa sp z o.o. zawierana przez wspólników spółki. Jeśli spółka zakładana jest przez jedną osobę umowę zastępuje akt założycielski. Rejestrując spółkę w sposób tradycyjny umowa sp z o.o. musi być zawarta w formie aktu notarialnego, sporządzonego przez notariusza. W […]