Obowiązkowe elementy umowy spółki

Aby móc prowadzić działalność niezbędne jest zarejestrowanie firmy, które umożliwia legalne prowadzenie czynności na rynku. Właściciel w tym celu sporządza odpowiedni dokument w formie aktu notarialnego lub korzysta z gotowego wzorca formularza udostępnionego na portalu S24. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staje się skuteczna dopiero w momencie, gdy zawarte zostały w niej wszystkie obowiązkowe elementy […]

Adres w umowie spółki

Określenie siedziby spółki jest obowiązkowym elementem podczas rejestracji podmiotu gospodarczego. Według Kodeksu Cywilnego siedzibą osoby prawnej nazywana jest miejscowość, w której siedzibę ma organ zarządzający. Miejscowość to określony teren zabudowany i zamieszkany przez ludność. Siedzibę przedsiębiorstwa nie powinno się mylić z adresem, ponieważ w drugim przypadku mowa jest o konkretnej ulicy czy numerze budynku. Adres […]