Tag: umowa spółki

Zmiana nazwy spółki z o.o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć jedna lub więcej osób, które nazywane są wspólnikami spółki. Ich odpowiedzialność jest ograniczona, co z pewnością w głównej mierze wpływa na popularność spółki wśród osób decydujących się na otworzenie własnej firmy.

W Polsce spółka z o.o. należy do grona spółek handlowych, której funkcjonowanie regulowane jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Za zobowiązania odpowiada sama spółka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników. Możliwa jest sytuacja, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania subsydiarnie, czyli w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, jeśli nie zgłosili w porę wniosku o upadłość spółki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pełna nazwa firmy musi zawierać w sobie wyrazy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które można także zastępować skrótem, sp. z o.o..

Ważne jest, że jeśli spółka znajduje się w organizacji to firma musi zawierać dodatkowo zwrot „w organizacji”. Zmiana nazwy spółki z o.o. musi odbyć się według określonej procedury. Oferujemy pomoc w dokonaniu aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Read More
Call Now Button