Tag: zakładanie spółek

Zakładanie spółek z o o

Spis treści:
1. Jaką spółkę najchętniej zakładają Polacy?
2. Sporządzenie dokumentów założycielskich
3. Zakładanie spółki z o.o.

Jaką spółkę najchętniej zakładają Polacy?

Zakładanie spółek z o.o. jest jednym z najczęściej wybieranych sposobów na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia właścicielowi ograniczenie odpowiedzialności do wysokości wniesionego kapitału oraz stosunkowo prosty proces założenia. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak przebiega proces zakładania spółki z o.o..

Pierwszym krokiem jest wybór formy prawnej. Spółka z o.o. jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ jej założenie jest stosunkowo proste. Następnie należy określić kilka podstawowych informacji o spółce, takich jak nazwa spółki, siedziba, cel działalności, sposób wyboru organów spółki oraz ilość udziałów w spółce. Nazwa spółki powinna być unikalna, siedziba spółki z o.o. powinna znajdować się w Polsce, a cel działalności powinien być sprecyzowany i odpowiadać rodzajowi prowadzonej działalności.

Kolejnym krokiem jest ustalenie kapitału zakładowego. Minimalny kapitał zakładowy dla spółki z o.o. wynosi 5 000 złotych. Kapitał zakładowy można wpłacić w formie wkładu pieniężnego lub wkładu rzeczowego. W przypadku wpłaty wkładu rzeczowego, wartość rzeczy musi być określona w umowie.

Przeczytaj również: Gotowa spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie w 24h

Sporządzenie dokumentów założycielskich

Po ustaleniu wszystkich podstawowych informacji oraz kapitału zakładowego należy sporządzić dokumenty założycielskie. W skład dokumentów założycielskich wchodzi umowa spółki oraz statut. Umowa spółki powinna zawierać wszystkie informacje dotyczące spółki, takie jak nazwa, siedziba, cel działalności, sposób wyboru organów spółki oraz ilość udziałów w spółce. Statut natomiast reguluje szczegółowo zasady funkcjonowania spółki i jej organów.

Po sporządzeniu dokumentów założycielskich spółka musi zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego. W celu zgłoszenia spółki należy złożyć odpowiednie dokumenty w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki. W dokumentach zgłoszeniowych należy podać m.in. nazwę spółki, siedzibę, cel działalności, kapitał zakładowy oraz dane osób reprezentujących spółkę. Wymagane jest również przedłożenie umowy spółki oraz statutu.

Przeczytaj również: Spółka jednoosobowa działalność gospodarcza

Zakładanie spółki z o.o.

Zakładanie spółki z o.o. to proces, który wymaga czasu i zaangażowania. Należy dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przepisy prawne regulujące zakładanie i prowadzenie spółek z o.o. Warto także skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak doradcy podatkowi i prawni, którzy pomogą w przygotowaniu dokumentów oraz zapewnią fachową pomoc w trudniejszych kwestiach związanych z prowadzeniem biznesu.

Podsumowując, założenie spółki z o.o. jest popularnym sposobem na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w Polsce. Proces ten wymaga dokładnego przygotowania i przestrzegania przepisów prawa. Jednak po spełnieniu wszystkich wymagań i rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz urzędzie skarbowym, można cieszyć się pełną niezależnością i możliwością prowadzenia własnego biznesu.
założenie spółki z o.o.

Powiązane posty
Jaką spółkę najlepiej założyć?
Jaką spółkę najlepiej założyć?

Podmiot gospodarczy, który myśli o założeniu własnej firmy musi odpowiedzieć sobie na pytanie „ jaką spółkę najlepiej założyć ? ”. Przejdź do wpisu

Czy warto założyć spółkę z oo
Czy warto założyć spółkę z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form przedsiębiorstw. Jednak pada pytanie "czy warto założyć spółkę z oo?" Posiada ona Przejdź do wpisu

Elektroniczna rejestracja spółki z oo
Elektroniczna rejestracja spółki z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz częściej otwierana na polskim rynku. Wielu przedsiębiorców się na nią decyduję, ponieważ może być Przejdź do wpisu

Jak długo trwa założenie firmy?
Jak długo trwa założenie firmy?

Zakładanie spółek z o.o nie musi się wiązać z papierkową robotą, z wypełnianiem wniosków długimi godzinami. A jak jest naprawdę? Przejdź do wpisu

Read More

Jak złożyć wniosek do CRBR 2023?

1. Czym jest rejestr CRBR?
2. Kto jest zobowiązany do zgłoszenia do CRBR?
3. Jak złożyć wniosek do CRBR 2023?

Obowiązek dokonania zgłoszenia w CRBR nie dotyczy wszystkich podmiotów na rynku. Do dokonania zgłoszenia zobowiązane są określone firmy, podmioty. Czy Twoja firma podlega obowiązkowi zgłoszenia w CRBR? Jak dokonać prawidłowego zgłoszenia danych podmiotu w CRBR?

Warto podkreślić, że w ostatnim czasie wiele banków rezygnuje z założenia konta w banku podmiotom nie posiadającym wpisu w CRBR.

Jak dokonać zgłoszenia CRBR w 2023?
Jak zgłosić podmiot do CRBR w 2023 roku?

Czym jest rejestr CRBR?

CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych prowadzony jest przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa AML).

Celem utworzenia rejestru jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia do CRBR?

Obowiązek dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy:

 1. spółek jawnych,
 2. spółek komandytowych,
 3. spółek komandytowo-akcyjnych,
 4. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 5. prostych spółek akcyjnych,
 6. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 7. spółek partnerskich,
 8. europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
 9. spółek europejskich,
 10. spółdzielni,
 11. spółdzielni europejskich,
 12. stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 13. fundacji.
 14. trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  1. mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu.

Jak złożyć wniosek do CRBR 2023?

Obecnie wniosek należy złożyć przez Internet, za pomocą dostępnego formularza zgłoszeniowego CRBR.

Nasze biuro oferuje pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku CRBR 2023.

zgloszenie-spolki-crbr-2023

Powiązane posty
Jaką spółkę najlepiej założyć?
Jaką spółkę najlepiej założyć?

Podmiot gospodarczy, który myśli o założeniu własnej firmy musi odpowiedzieć sobie na pytanie „ jaką spółkę najlepiej założyć ? ”. Przejdź do wpisu

Czy warto założyć spółkę z oo
Czy warto założyć spółkę z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form przedsiębiorstw. Jednak pada pytanie "czy warto założyć spółkę z oo?" Posiada ona Przejdź do wpisu

Elektroniczna rejestracja spółki z oo
Elektroniczna rejestracja spółki z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz częściej otwierana na polskim rynku. Wielu przedsiębiorców się na nią decyduję, ponieważ może być Przejdź do wpisu

Jak długo trwa założenie firmy?
Jak długo trwa założenie firmy?

Zakładanie spółek z o.o nie musi się wiązać z papierkową robotą, z wypełnianiem wniosków długimi godzinami. A jak jest naprawdę? Przejdź do wpisu

Read More
Zamów rozmowę
Oddzwonimy!
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe