Tag: zakładanie spółek

Jak złożyć wniosek do CRBR 2023?

1. Czym jest rejestr CRBR?
2. Kto jest zobowiązany do zgłoszenia do CRBR?
3. Jak złożyć wniosek do CRBR 2023?

Obowiązek dokonania zgłoszenia w CRBR nie dotyczy wszystkich podmiotów na rynku. Do dokonania zgłoszenia zobowiązane są określone firmy, podmioty. Czy Twoja firma podlega obowiązkowi zgłoszenia w CRBR? Jak dokonać prawidłowego zgłoszenia danych podmiotu w CRBR?

Warto podkreślić, że w ostatnim czasie wiele banków rezygnuje z założenia konta w banku podmiotom nie posiadającym wpisu w CRBR.

Jak dokonać zgłoszenia CRBR w 2023?
Jak zgłosić podmiot do CRBR w 2023 roku?

Czym jest rejestr CRBR?

CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych prowadzony jest przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa AML).

Celem utworzenia rejestru jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia do CRBR?

Obowiązek dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy:

 1. spółek jawnych,
 2. spółek komandytowych,
 3. spółek komandytowo-akcyjnych,
 4. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 5. prostych spółek akcyjnych,
 6. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 7. spółek partnerskich,
 8. europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
 9. spółek europejskich,
 10. spółdzielni,
 11. spółdzielni europejskich,
 12. stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 13. fundacji.
 14. trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  1. mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu.

Jak złożyć wniosek do CRBR 2023?

Obecnie wniosek należy złożyć przez Internet, za pomocą dostępnego formularza zgłoszeniowego CRBR.

Nasze biuro oferuje pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku CRBR 2023.

zgloszenie-spolki-crbr-2023

Read More

S24 zmiany w KRS

Osoby prowadzące firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców muszą pamiętać o konieczności aktualizacji danych spółki. Za nierzetelne oraz niezgodne ze stanem rzeczywistym dane grozi kara finansowa, a także spółka może zostać poddana procedurze likwidacji.

Jaki termin?
S24 zmiany w KRS należy dokonać w terminie 7 dni od momentu wystąpienia zmiany podlegającej aktualizacji.

Ile trwa aktualizacja danych?
Sąd powinien rozpatrzyć wniosek w terminie 7 dni od daty jego wpłynięcia do systemu S24. Warto jednak zaznaczyć, że wszelkie błędy we wniosku wydłużają całą procedurę.

S24 zmiany w KRS warto powierzyć doświadczonej kadrze specjalistów. Nasze biuro oferuje solidną pomoc w zakresie aktualizacji danych spółki w KRS.

Oferta:
– doradztwo w zakresie dokonania zmian w KRS
– przygotowanie wniosków i formularzy aktualizacyjnych
– złożenie dokumentów w S24
– monitorowanie procedury aktualizacyjnej

Zainteresowanych współpracą w zakresie aktualizacji danych spółki w KRS zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz przedstawimy szczegółową ofertę usług – zmiana danych spółki w S24.

Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek