Kapitał rezerwowy

Przedsiębiorca, przy rozpoczęciu prowadzenia działalności ma obowiązek wnieść odpowiednią kwotę w formie pieniężnej i przeznaczyć ją na rozwój firmy albo pokrycie szczególnych strat lub innych wydatków. Nadwyżki osiągnięte przy obejmowaniu udziałów przewyższających ich wartość nominalną, różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, zysk netto spółki – to niektóre czynniki wpływające na zwiększanie się kapitału spółki. Majątek […]

Nazwy spółek

Jedną z najważniejszych informacji o działalności jest firma, czyli tzw. nazwa pod jaką podmiot figuruje w rejestrze. Firmą osoby fizycznej będzie imię i nazwisko. W związku z tym, podczas podawania informacji o firmie w CEIDG przedsiębiorca podaje swoje dane osobowe. Podmiot gospodarczy, który posiada nazwę może pozywać oraz posiadać określone prawa i obowiązki. Do zasad […]