Zmiana danych firmy w KRS

KRS stanowi rejestr przedsiębiorców, w którym znajdują się dane podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym. Gromadzenie rzetelnych i aktualnych informacji stanowi nadrzędny cel rejestru, którego realizacja jest możliwa dzięki skrupulatnej i wnikliwej analizie danych zgłaszanych przez przedsiębiorców. 1. Dane w rejestrze KRS 2. Obowiązek zmiany danych w KRS 3. Procedura zmiany danych w KRS   […]

Spółka z o.o. dla cudzoziemców w Polsce

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się popularnością wśród polskich przedsiębiorców, ale także wśród zagranicznych inwestorów. Prowadzenie działalności w tej formie wiąże się z wieloma korzyściami dla jej właściciela. Jedną z jej największych zalet jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Spółka z o.o. dla cudzoziemców w Polsce to idealne rozwiązanie, gdyż rejestracja tej formy działalności […]