Tag: zakładanie spółki z oo krok po kroku

Pomoc w założeniu jednoosobowej spółki

Osobami planującymi własną firmę często kieruje chęć prowadzenia firmy na własnych warunkach. Chcą oni działać zgodnie z własnym pomysłem i bez ograniczeń. Ograniczeniem tym często jest jednak wspólnik, dlatego też zanim rozpocznie się rejestrację, warto zastanowić się nad tym, czy dzielenie spółki ze wspólnikiem, to na pewno dobre rozwiązanie.

Dowiedź się więcej:

1. Wady i zalety jednoosobowej spółki
2. Pomoc w założeniu jednoosobowej spółki

Wady i zalety jednoosobowej spółki

Prowadzenie jednoosobowej spółki
Jednodobowa spółka – wady i zalety

Samodzielne prowadzenie działalności, w ramach spółki, oznacza pełną swobodę działań. Brak konieczności liczenia się ze zdaniem wspólnika, który może mieć odmienny zamysł w kwestii zarządzania czy samego prowadzenia interesów, to synonim niezależności. Brak wspólnika oznacza nie tylko brak obowiązku dzielenia się wypracowanymi zyskami, ale również oszczędności, wynikające między innymi z niższych kosztów ubezpieczenia. Jeśli wszystkie decyzje podejmowane są przez jedną osobę, ich podejmowanie trwa o wiele krócej, nie ma potrzeby organizowania spotkania, negocjowania czy nawet wysyłania przygotowanych dokumentów do podpisu. Warto jednak mieć na uwadze, że pełna swoboda to pełen zakres obowiązków i odpowiedzialności. Jest to konieczność prowadzenia biznesu bez wsparcia wspólnika i z ponoszeniem samodzielnie wszystkich konsekwencji podejmowanych decyzji.

Pomoc w założeniu jednoosobowej spółki

Rejestracja spółki, niezależnie od tego czy posiada ona jednego wspólnika czy wielu, przebiega bardzo podobnie. Może zostać przeprowadzona na dwa sposoby – przez system S24 z umową w sporządzoną na bazie gotowego wzorca lub w PRS, z umową w formie aktu notarialnego. W przypadku spółki jednoosobowej występuje mniej formalności – konto musi założyć jedna osoba, a przygotowanych dokumentów nie trzeba przesyłać do podpisu. Wszystko odbywa się szybciej i sprawniej. W dopełnieniu każdej formalności, od przygotowania umowy, założenia konta, poprzez wypełnienie formularzy, aż po sporządzenie i złożenie wniosku o wpis można skorzystać z pomocy naszych specjalistów. Czuwamy nad przebiegiem rejestracji, służymy wsparciem technicznym i merytorycznym dając gwarancję, że przygotowane dokumenty zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Spółka z o.o. z jednym wspólnikiem
Pomoc w założeniu jednoosobowej spółki
Powiązane posty
Jaką spółkę najlepiej założyć?
Jaką spółkę najlepiej założyć?

Podmiot gospodarczy, który myśli o założeniu własnej firmy musi odpowiedzieć sobie na pytanie „ jaką spółkę najlepiej założyć ? ”. Przejdź do wpisu

Czy warto założyć spółkę z oo
Czy warto założyć spółkę z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form przedsiębiorstw. Jednak pada pytanie "czy warto założyć spółkę z oo?" Posiada ona Przejdź do wpisu

Elektroniczna rejestracja spółki z oo
Elektroniczna rejestracja spółki z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz częściej otwierana na polskim rynku. Wielu przedsiębiorców się na nią decyduję, ponieważ może być Przejdź do wpisu

Jak długo trwa założenie firmy?
Jak długo trwa założenie firmy?

Zakładanie spółek z o.o nie musi się wiązać z papierkową robotą, z wypełnianiem wniosków długimi godzinami. A jak jest naprawdę? Przejdź do wpisu

Read More

Zmiana danych firmy w KRS

KRS stanowi rejestr przedsiębiorców, w którym znajdują się dane podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym. Gromadzenie rzetelnych i aktualnych informacji stanowi nadrzędny cel rejestru, którego realizacja jest możliwa dzięki skrupulatnej i wnikliwej analizie danych zgłaszanych przez przedsiębiorców.

1. Dane w rejestrze KRS
2. Obowiązek zmiany danych w KRS
3. Procedura zmiany danych w KRS

Dane w rejestrze KRS

Pierwszy wpis do KRS dokonywany jest w ramach rejestracji podmiotu – najczęściej spółki, ale też fundacji czy stowarzyszenia. Właściciele jednostki po tym, jak sporządzona zostanie umowa, przygotowują wniosek o wpis do KRS.

Dane w rejestrze przedsiębiorców KRS

Do rejestru należy zgłosić m.in. takie dane jak:

  • nazwa lub firma, pod którą działał będzie podmiot, oznaczenie formy prawnej, adres i siedzibę oraz oddziały,
  • organ uprawniony do reprezentacji czy nadzoru wraz z danymi poszczególnych członków,
  • przedmiot działalności PKD.Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, spółka otrzymuje osobowość prawną i może cieszyć się pełnią praw oraz możliwością swobodnego działania.

Obowiązek zmiany danych w KRS

Na właścicielach firm podlegających wpisowi do rejestru, ciąży bezwzględny obowiązek aktualizacji danych w KRS. Jeśli stwierdzone zostaną błędu lub braki, podmiot może zostać ukarany karą grzywny. Jeśli takie sankcje okażą się nieskuteczne, wyznaczony zostanie kurator, który może wnioskować nawet o wykreślenie podmiotu z rejestru. Oprócz wymienionych konsekwencji, należy liczyć się również z odpowiedzialnością ponoszoną w związku ze szkodami jakie spowodowało zgłoszenie błędnych danych lub brak zgłoszenia.

Procedura zmiany danych w KRS

Zmiany danych w KRS można dokonać na dwa sposoby. Jeśli spółka zakładana była w systemie S24, jej właściciele mogą wprowadzać zmiany we wpisie również za jego pośrednictwem. Jeśli natomiast umowa podmiotu została zawarta w formie aktu notarialnego, również i do zmiany konieczne będzie spotkanie z notariuszem w celu przygotowania dokumentów, a zgłoszenia dokona się za pośrednictwem PRS.

Zmiana danych KRS
Pomoc w zgłoszeniu zmiany danych KRS

Zarówno PRS jak i S24 są systemami elektronicznymi. Nie ma możliwości aktualizowania danych podmiotu w sposób inny niż przez internet. Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury można zlecić firmie zewnętrznej lub doradcy. Należy też pamiętać, że do ich podpisania konieczne będzie posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Powiązane posty
Jaką spółkę najlepiej założyć?
Jaką spółkę najlepiej założyć?

Podmiot gospodarczy, który myśli o założeniu własnej firmy musi odpowiedzieć sobie na pytanie „ jaką spółkę najlepiej założyć ? ”. Przejdź do wpisu

Czy warto założyć spółkę z oo
Czy warto założyć spółkę z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form przedsiębiorstw. Jednak pada pytanie "czy warto założyć spółkę z oo?" Posiada ona Przejdź do wpisu

Elektroniczna rejestracja spółki z oo
Elektroniczna rejestracja spółki z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz częściej otwierana na polskim rynku. Wielu przedsiębiorców się na nią decyduję, ponieważ może być Przejdź do wpisu

Jak długo trwa założenie firmy?
Jak długo trwa założenie firmy?

Zakładanie spółek z o.o nie musi się wiązać z papierkową robotą, z wypełnianiem wniosków długimi godzinami. A jak jest naprawdę? Przejdź do wpisu

Read More
Zamów rozmowę
Oddzwonimy!
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe