Rejestracja spółki z o.o. Warszawa

Przeprowadzenie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością warto powierzyć specjalistom. Procedura rejestracyjna tego podmiotu złożona i czasochłonna. Wiąże się z koniecznością uzupełnienia licznych wniosków i formularzy, podpisaniem ich e-podpisem i przesłaniem do eKRS. Przez formalności te założenie spółki z o.o. może wydawać się trudne. Korzystając z usług rejestracyjnych spółki otrzymamy: – doradztwo w zakresie doboru właściwych […]

S24 wpis do KRS

Osoby, które chcą prowadzić firmę w postaci spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS muszą złożyć wniosek o wpis. Formalności obecnie można załatwić wyłącznie drogą elektroniczną. Najczęściej wybieranym sposobem rejestracji spółki jest dopełnienie formalności za pośrednictwem systemu S24. S24 wpis do KRS można uzyskać składając wnioski przez Internet oraz podpisując je profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem […]