Tag: zakładanie spółki

Procedura założenia spółki z o.o. 2023

Nowy rok to czas kiedy wprowadzane są zmiany w przepisach. Wcześniej ustalone regulacje prawne najczęściej wchodzą w życie właśnie z początkiem kolejnego roku kalendarzowego, ponieważ dla wielu przedsiębiorców najczęściej jest to również początek roku obrotowego. Jest to również czas kiedy największa liczba osób podejmuje decyzję o założeniu własnej firmy. Najczęściej decydują się oni na rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

1. Zmiany w rejestracji spółek z o.o. 2023
2. Procedura założenia spółki z o.o. 2023 PRS
3. Procedura założenia spółki z o.o. 2023 S24

Zmiany w rejestracji spółek z o.o. 2023

Przedsiębiorcy, który w 2023 planują rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastanawiają się czy wkrótce nastąpią zmiany w procedurze i czy bardziej korzystne będzie założenie firmy jeszcze w grudniu.

Rejestracja spółki z o.o. w 2023
Procedura rejestracji spółki z o.o. w 2023

Możemy uspokoić, że po nowym roku nie nastąpią żadne radykalne zmiany w działaniu systemów ani w wymaganiach jakie muszą spełnić przyszli właściciele spółek z o.o.. Kroki jakie podejmowano na przestrzeni ostatnich lat pozwoliły uregulować kwestię zakładania działalności w formie spółek i ujednolicić procedury. Obecny system wydaje się sprawdzać, przedsiębiorcy nie zgłaszają uwag, system eKRS działa sprawnie i każdy bez problemu za jego pośrednictwem może otworzyć firmę. Rejestracja spółki aktualnie jest procedurą nowoczesną i zoptymalizowaną.

Procedura założenia spółki z o.o. 2023 PRS

Jest opcją stworzoną z myślą o tych, których spółka będzie posiadała umowę w formie aktu notarialnego. Przeprowadzenie procedury przebiega w systemie online i polega na wypełnieniu formularzy online oraz załączeniu do wniosku numeru CREWAN wcześniej sporządzonego aktu.
Opłaty związane z założeniem spółki z o.o. w 2023 nie ulegną zmianie i po nowym roku wynosić będą kolejno: 500 zł obowiązkowej opłaty od wniosku o wpis spółki do KRS oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do złożenia dokumentów potrzebny będzie aktywny certyfikowany podpis elektroniczny.

Spółka z o.o. 2023
Spółka z o.o. w 2023 roku

Procedura założenia spółki z o.o. 2023 S24

Podobnie będzie miała się sprawa rejestracji spółki z o.o. w 2023. Przyszli właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością niezależnie od tego czy założą podmiot jeszcze w grudniu, czy poczekają do stycznia, przeprowadzą taką samą procedurę. Ustawodawca nie przewiduje żadnych zmian w systemie S24. System w niezmienionej formie będzie funkcjonował po Nowym Roku. Nie zmienią się również koszty i za wniosek o wpis zapłacimy 250 zł, a za ogłoszenie w MSiG 100 zł.

Read More

Rozwiązanie spółki z o.o.

Prowadzenie własnej działalności nie jest prostym wyzwaniem. Niektórzy przedsiębiorcy nie są w stanie utrzymać się na rynku, podejmują więc decyzje o likwidacji swojej firmy.

Rozwiązanie spółki z o.o. może nastąpić jeśli ogłasza ona upadłość lub siedziba przenoszona jest poza teren kraju. Należy wtedy sporządzić dokument i złożyć go do Krajowego Rejestru Sądowego.

Otwarcie likwidacji następuje w dniu, kiedy orzeczenie o rozwiązaniu spółki otrzymuje uprawomocnienie przez sąd. Działalność wciąż zachowuje osobowość prawną, lecz od tej pory spółka otrzymuje oznaczenie “w likwidacji”.

W okresie rozwiązywania spółki nie wolno zarządzać i dokonywać podziału majątku. Wszelkie zobowiązania finansowe są wstrzymane do czasu zakończenia procesu.

Kodeks Spółek Handlowych nakłada obowiązek wyboru likwidatora, który ma pełnić funkcję zarządcy i reprezentować ją na zewnątrz. Osobami odpowiedzialnymi za to zadanie są członkowie zarządu, chyba że sąd orzeka o rozwiązaniu jednostki gospodarczej. Wtedy likwidator zostaje ustanowiony przez sąd.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury likwidacji spółki – rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Read More
Zadzwoń teraz