Błędy we wniosku o rejestrację spółki z o.o.

Błędy we wniosku o rejestrację spółki z o.o. – jak się przed nimi uchronić? W tym artykule postaramy się zwrócić uwagę na najczęściej pojawiające się błędy podczas procedury rejestracji spółki. Błędy we wniosku o rejestrację spółki z o.o.: Literówki we wniosku o wpis do KRS. Niedotrzymanie terminu złożenia wniosku. Nieodpowiednia nazwa dla spółki, użycie zakazanych […]

Rejestracja sp z o.o. w krs

Każda działalność przed wejściem na rynek wymaga uzyskania wpisu do rejestru. W tym celu przedsiębiorca musi spełnić odpowiednie formalności, poprzez złożenie  elektronicznie odpowiednio wypełnionego wniosku. Dokument zawierać powinien wszystkie istotne informacje dotyczące rejestrowanego podmiotu gospodarczego – adres, nazwę, określony przedmiot działalności oraz liczbę wspólników. Rejestracja sp z o.o. w KRS umożliwia wnioskodawcy otrzymanie numeru NIP […]