Plusy prostej spółki akcyjnej

Charakterystyczną cechą Prostej Spółki Akcyjnej jest brak kapitału zakładowego. Do powstania spółki wymagane jest jedynie pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 zł. Pozostałe wkłady powinny zostać wniesione do spółki w ciągu 3 lat od dnia wpisu spółki do rejestru. Odmiennie od innych spółek kapitałowych, wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji w prostej spółce […]