Tag: założenie fundacji

Zakładanie fundacji pomoc

Fundacja jest organizacją pozarządową, która zostaje powołana do celów społecznych. Założona zostaje przez fundatora w oświadczeniu woli przed notariuszem. Fundacja może zacząć działać pod warunkiem, że posiada swój wewnętrzny majątek. Podmiot ten nabywa osobowość prawną z momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Każda fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz statutu (stanowi on źródło prawa wewnętrznego dla danej fundacji).

Jakie formularze należy złożyć?
– KRS-W20
– KRS-WK
– KRS-WM

Dla wielu osób zakładanie fundacji pomoc okazuje się być niezbędną usługą, która pozwala w krótkim czasie przygotować dokumentację oraz złożyć ją w odpowiednich instytucjach. Nasze biur oferuje pomoc wszystkim, którzy chcą bezpiecznie powołać fundację do życia.

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się ze szczegółami oferty. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości wynikające z procedury rejestracji fundacji.

Read More

Pomoc w założeniu fundacji

Fundacja może zostać założona tylko wtedy, gdy obecny jest fundator przeznaczający swój majątek na określony publicznie użyteczny cel. To on określa fundusz założycielski.

Warunkiem powstania fundacji są cele wpisane do statutu, które powinny być zgodne z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności takimi jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Fundacja może realizować jednak dowolne cele charytatywne pod warunkiem, że mają one charakter publiczny.

Wiele osób chce założyć fundację, ale nie wie co powinni w tym kierunku zrobić. Doskonale zdajemy sobie sprawę z konieczności świadczenia usług w tym zakresie, dlatego oferujemy pomoc w założeniu fundacji. Nasze doświadczenie umożliwia powołanie fundacji w najkrótszym możliwym czasie, ponieważ posiadamy szeroką wiedzę z zakresu prawa.

Zachęcamy do nawiązania z nami współpracy, ponieważ pomoże to bezpiecznie wejść na rynek w postaci organizacji pozarządowej jaką jest fundacja.

Read More
Call Now Button