Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością charakterystyka

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością charakterystyka sprawiła, że podmioty te są najczęściej wybieraną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. dysponuje osobowością prawną, dzięki czemu może wykonywać we własnym imieniu prawa i obowiązki, a także pozywać i być pozywaną. Co więcej ten rodzaj spółki zwalnia wspólników z odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez spółkę. […]

Porady prawne przy zakładaniu spółki

W samodzielnym zakładaniu własnej firmy bardzo ważna jest znajomość przepisów prawa. Ich znajomość pozwoli na szybkie założenie spółki przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka do minimum. Wkroczenie na drogę do sukcesu możliwe jest tylko wtedy, gdy cała procedura założenia firmy przebiega legalnie, czyli bezpiecznie. Jeżeli cenisz sobie założenie spółki zgodnie z przepisami, to oferujemy Ci porady prawne […]