Tag: zawieszenie spółki

Zawieszenie spółki pomoc

Zawieszenie działalności powoduje automatycznie zawieszenie niektórych obowiązków przedsiębiorcy, ale także pozbawia go możliwości realizowania określonych działań. Przedsiębiorca, który zawiesił działalność, nie może jej wykonywać ani uzyskiwać z tego tytułu korzyści finansowych. Nie może także świadczyć tych samych usług na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie. Zawieszenie negatywnie odbija się na kwestii odprowadzania podatku dochodowego, ponieważ przedsiębiorca nie może wówczas dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych swojej firmy.

Prawa i obowiązki przysługujące przedsiębiorcy w okresie zawieszenia:
– prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zabezpieczenia źródła przychodu,
– obowiązek uregulowania zobowiązań powstałych przed dniem zawieszenia działalności,
– prawo do zbycia środków trwałych oraz wyposażenia firmy,
– obowiązek uczestnictwa w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z zawieszoną działalnością gospodarczą,
– podleganie kontroli na tych samych zasadach, które dotyczą aktywnych przedsiębiorców.

Potrzebujesz wsparcia z tym procesem? Skorzystaj z naszej usługi “zawieszenie spółki pomoc” i nie martwiąc się formalnościami, zawieś swoją spółkę na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Read More

Firma zawieszająca spółki

Zdarzają się różne sytuacje, że jesteśmy zmuszeni zawiesić działalność gospodarczą prowadzonej przez nas spółki. Czasami jest tak, że cel dla którego została powołana spółka został zrealizowany, a do kolejnego projektu decydujemy się na zawieszenie działalności.

Spółka z o.o. może zawiesić swoją działalność pod warunkiem, że nie zatrudnia ona pracowników (chyba, że przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim).

Spółka w okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia może wykonywać:
– czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
– może przyjmować należności i jest obowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
– wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
– może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zatrudnienia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Przedsiębiorstw, które zajmują się tym procesem jest wiele, jednak dobra firma zawieszająca spółki to skarb.

Read More
×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek