Opłata za zmiany w KRS

Treść umowy, która podczas prowadzenia działalności ma ulec zmianie, musi być najpierw zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z treścią umowy przepisy nakazują wszystkie istotne modyfikacje poprzedzić sporządzeniem uchwały przez wspólników, która następnie ma zostać przekazana w ręce urzędów państwowych w celu rozpatrzenia i wydania decyzji. Bez względu czy zmiana dotyczy samej umowy, przedmiotu działalności, […]

Elektroniczna aktualizacja danych spółki z o.o.

Już od kilku lat istnieje elektroniczna aktualizacja danych spółki z o.o., która umożliwia zmianę danych jednostki w trybie S24, a więc przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Zasady zmiany danych adresowych spółki utworzonej za pośrednictwem systemu S24 są analogiczne jak w przypadku spółki tradycyjnej. Ułatwienie jest jednak duże, ponieważ uchwały o zmianie siedziby nie trzeba zawrzeć u […]