Utworzenie spółki z o.o.

Coraz częściej wybieraną formą działalności gospodarczej jest spółka, a w szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialności. Istotnie jest to dobry wybór, gdyż posiada ona wiele cech przydatnych podczas prowadzenia działalności.  
 
Utworzenie spółki z o.o. rozpoczyna się od sporządzenia jej umowy w formie aktu notarialnego, co jest wymagane przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. W tym celu konieczna jest wizyta u notariusza. Następnie należy zebrać całość kapitału początkowego, którego minimalną wysokość również określają przepisy dotyczące tej spółki. Jeżeli te warunki zostały spełnione, można przystąpić do następnego etapu, którym jest rejestracja podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aby tego dokonać trzeba sporządzić wniosek o wpis spółki z o.o. oraz dołączyć do niego wymagane załączniki takie jak np. odpis aktu umowy, potwierdzenie zebrania kapitału początkowego, czy zaświadczenie o powołaniu zarządu. Nie można zapomnieć o tym, żeby podczas procesu rejestracji dokonać opłat sądowych za wpis i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli czynności te przebiegły prawidłowo to spółka otrzymuje osobowość prawną, uprawniającą ją do prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
Utworzenie spółki z o.o. to czynność wymagająca zaangażowania, czasu oraz nakładu pracy. Warto więc zastanowić się nad możliwością zlecenia tego wyspecjalizowanym firmom.