Wzory dokumentów

Poniżej przedstawiamy wzory formularzy, które należy złożyć podczas procedury rejestracji spółki z o.o.:

KRS-W3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS-WE – Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – zał. do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przeds. lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji i publ. zakł. opieki zdrowotnej

KRS-WL – Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

KRS-WM – Przedmiot działalności – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

 

Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej spółki z o.o.

Call Now Button