Zakładanie fundacji wniosek

Fundacja jest organizacją pozarządową, która zostaje powołana do realizacji celów zgodnych z podstawowymi interesami RP.

Podmiot ten może zostać założony przez fundatora, który wnosi swój majątek na realizację określonych celów zawartych w statucie. Środki finansowe zostają wniesione w postaci tzw. funduszu założycielskiego i zapełniają wewnętrzny majątek jednostki. Dodatkowo podmiot może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z organizowanych zbiórek publicznych oraz dotacji z UE. To bardzo atrakcyjna forma, ponieważ źródła środków przychodu nie są opodatkowane.

Zakładanie fundacji wniosek jaki należy złożyć?
Najważniejszym formularzem, który służy do zgłoszenia fundacji (siedziba, nazwa itd.) jest KRS-W20. Dokumenty obligatoryjne do złożenia wniosku o założenia fundacji.

Akt notarialny o ustanowieniu fundacji:
– Oświadczenie określające właściwego ministra nadzoru
– Statut fundacji, podpisany przez fundatora
– Uchwały o powołaniu władz fundacji
– Uchwała o powołaniu zarządu fundacji
– Uchwała o powołaniu rady fundacji
– Dowód dokonania opłaty za wpis do KRS

Call Now Button