Zakładanie spółek z o.o. przez cudzoziemców

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Na fakt ten wpływają przede wszystkim korzystne aspekty jej prowadzenia. Założyć może ją bowiem niemal każdy w dowolnym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka ta wymaga też niewielkiego kapitału zakładowego. Co więcej, w przypadku gdy spółka popadnie w problemy finansowe wszelkie należności regulowane będą wyłącznie z jej majątku. Do prowadzenia spółki z o.o. uprawnieni są również zagraniczni przedsiębiorcy, bez względu na kraj ich pochodzenia.

Niestety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wiążę się z długą i skomplikowaną rejestracją, która może trwać nawet kilka tygodni. Zakładanie spółek z o.o. przez cudzoziemców jest szczególnie uciążliwe, albowiem większość z nich nie włada w pełni językiem polskim, tymczasem prawo nakazuje, aby umowa spółki została sporządzona w języku urzędowym, którym w naszym kraju jest właśnie język polski.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek dla obcokrajowców. Aby stać się właścicielem takiej jednostki wystarczy jedynie złożyć podpis na umowie spółki w formie aktu notarialnego w obecności notariusza i tłumacza przysięgłego.