Zarząd spółki z o.o.

Spółką handlową najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma prawna może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób zwanych wspólnikami. Odpowiadają oni za zobowiązania w sposób ograniczony.

Umowa spółki powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Kto zarządza spółką?

Zgromadzenie wspólników stanowi największą władze spółki. Jego zadaniem jest podejmowanie uchwał.
Zarząd spółki z o.o. powoływany i odwoływany jest przez zgromadzenie wspólników. Minimalny skład to jedna osoba. Prowadzi spółkę oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
W spółce może również występować rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.
Pełna nazwa firmy powinna zawierać w sobie wyrazy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub skrót sp. z o.o.
Ta forma prawna zobowiązana jest do prowadzenia księgowości w formie pełnej w sposób zgodny z Ustawą o Rachunkowości. Po zakończeniu roku spółka musi sporządzić sprawozdanie finansowe, czyli rachunek zysków i strat, bilans oraz informację dodatkową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.