Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedną z najczęściej wybieranych form działalności gospodarczej jest spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Nad jej funkcjonowaniem czuwa między innymi zarząd spółki. Zastanawiasz się pewnie za co odpowiedzialny jest zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ?

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw oraz jej reprezentację na zewnątrz. W skład zarządu mogą wchodzić wspólnicy lub osoby spoza ich grona. Muszą to być jednak osoby pełnoletnie i niekarane. Każdy z członków powoływany i odwoływany jest poprzez uchwałę wspólników spółki z o.o. Pełnienie funkcji w zarządzie jest trudnym zadaniem i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością : cywilną, karną, za zobowiązania podatkowe spółki,wobec ZUS-u.

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powoływany jest na roczną kadencję. Mandaty członków zarządu tracą ważność podczas odbycia się zgromadzenia wspólników, na którym zostaje zatwierdzone sprawozdanie finansowe.

×
Zamów rozmowę | 30 sek
Oddzwonimy w 30 sek