Zawieszenie spółki pomoc

Zawieszenie działalności powoduje automatycznie zawieszenie niektórych obowiązków przedsiębiorcy, ale także pozbawia go możliwości realizowania określonych działań. Przedsiębiorca, który zawiesił działalność, nie może jej wykonywać ani uzyskiwać z tego tytułu korzyści finansowych. Nie może także świadczyć tych samych usług na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie. Zawieszenie negatywnie odbija się na kwestii odprowadzania podatku dochodowego, ponieważ przedsiębiorca nie może wówczas dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych swojej firmy.

Prawa i obowiązki przysługujące przedsiębiorcy w okresie zawieszenia:
– prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zabezpieczenia źródła przychodu,
– obowiązek uregulowania zobowiązań powstałych przed dniem zawieszenia działalności,
– prawo do zbycia środków trwałych oraz wyposażenia firmy,
– obowiązek uczestnictwa w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z zawieszoną działalnością gospodarczą,
– podleganie kontroli na tych samych zasadach, które dotyczą aktywnych przedsiębiorców.

Potrzebujesz wsparcia z tym procesem? Skorzystaj z naszej usługi “zawieszenie spółki pomoc” i nie martwiąc się formalnościami, zawieś swoją spółkę na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *