Zmiana PKD w KRS

Jeśli właściciele firmy w czasie prowadzenia działalności gospodarczej podejmą decyzję o zmianie obszaru, w którym działa przedsiębiorstwa, pojawi się konieczność zmiany kodów PKD w KRS.
1. Wybór kodów PKD
2. Zmiana kodów w KRS
3. Pomoc w zmianie kodów PKD w KRS

Wybór kodów PKD

Wybór kodów PKD dla firmy
Jak wybrać kody PKD?

Kody PKD – definicja

Polska Klasyfikacja Działalności to zbiór sektorów i branż, posegregowanych na grupy i oznaczonych odpowiednimi kodami, pozwalający dokonać podziału i uporządkować prowadzone działalności gospodarcze w Polsce.
Podział obszarów działalności firm na kody pozwala na prowadzenie statystyk i ewidencji rachunkowej.

Jak i kiedy wybrać PKD

Wybór kodu PKDto obowiązek wszystkich podmiotów podlegających wpisowi do CEIDG lub KRS. Polega on na doborze odpowiedniego oznaczenia, które w najbardziej precyzyjny sposób opisze to, czym firma się zajmuje. Dobór odpowiednich kodów PKD musi nastąpić jeszcze przed przystąpieniem do procedury rejestracji firmy. Zanim złoży się wniosek o wpis do rejestru należy skorzystać z wyszukiwarki kodów PKD lub pomocy doradcy gospodarczego, który precyzyjnie dobierze odpowiednie oznaczenie.

Ile kodów PKD wybrać

Podczas zakładania firmy należy podać:

 • jeden kod głównej działalności – mającej największy udział w przychodach
 • kody pozostałej działalności – w liczbie bez ograniczeń.

Zmiana kodów PKD w KRS

Jeśli spółka lub inny podmiot podlegający wpisowi do KRS nieznacznie zmienia obszar swojej działalności, zazwyczaj nie ma konieczności dokonywania zmiany w treści umowy i formalności jest mniej. Jeśli jednak zmiania sie główny kod działalności, bo firma zmiania branże, w której dotychczas działała, zmiana umowy będzie konieczna.
Do przeprowadzenia tej procedury konieczne jest powzięcie uchwały przez odpowiedni organ. W zależności od formy prawnej, zmieniają się zasady co do liczby potrzebnych głosów i formalności związanych z podejmowaniem decyzji. Jeśli umowa:

 • sporządzana była w formie aktu notarialnego zmiany – konieczne będzie sporządzenie jednolitego tekstu umowy, przygotowanie i złożenie wniosku za pośrednictwem PRS.
 • sporządzana była na bazie gotowego wzorca – wystarczy skorzystać z wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki.</ul

  Pomoc w zmianie kodów PKD w KRS

  Pomoc w zmianie kodów PKD
  Zmiana danych KRS – oferta

  W sytuacji, w której pojawi się konieczność zmiany kodów PKD przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy doradcy gospodarczego lub wyspecjalizowanej firmy oferującej aktualizację danych w KRS. Zweryfikują oni możliwość przeprowadzenia procedury w S24, pomogą w zalogowaniu do systemu i utworzeniu wniosku na bazie wzorca. Jeśli konieczne będzie korzystanie z PRS, zajmą się przygotowaniem jednolitego tekstu umowy spółki oraz sporządzeniem i złożeniem wniosku wraz z załącznikami.

Inne, ciekawe wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń teraz