ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z O.O.

Oferujemy założenie spółki z o.o. bez względu na Państwa lokalizację, w wariancie z umową w formie aktu lub elektronicznie.

 Czy wiesz, że w Nowym Ładzie, spółka z o.o. nadal będzie najkorzystniejszą formą prowadzenia działalności? Dzięki zastosowaniu odpowiednich zapisów w umowie możesz nie płacić dodatkowej 9% składki zdrowotnej od wynagrodzenia wspólnika .

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi rejestracji spółki z opcją ominięcia składki lub usługi wprowadzania odpowiednich zmian w umowie spółki funkcyjnego już podmiotu.

Założenie spółki z o.o. w Kancelarii Notarialnej:

– konsultacje i doradztwo w zakresie doboru PKD i wysokości kapitału zakładowego (telefoniczne, mailowe lub osobiste w naszym biurze),
– przygotowanie treści umowy spółki,
– organizacja podpisania umowy spółki w kancelarii notarialnej,
– przygotowanie niezbędnej dokumentacji do rejestracji Spółki w KRS,
– przeprowadzenie procesu rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym (NIP i VAT UE), Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównym Urzędzie Statystycznym (REGON),
– monitorowanie procesu rejestracji spółki z o.o.

Założenie spółki z o.o. ONLINE:

– konsultacje i doradztwo w zakresie doboru PKD i wysokości kapitału zakładowego (telefoniczne, mailowe lub osobiste w naszym biurze),
– pomoc w przeprowadzeniu procedury rejestracji w systemie (zdalnie lub w naszym biurze), zawierająca sporządzenie umowy oraz złożenie wniosku do KRS,
– monitorowanie procesu rejestracji spółki z o.o.

UWAGA! Rejestrujemy również spółki z o.o. z udziałem zagranicznego podmiotu (np. spółka LTD)

Skorzystanie z naszej oferty gwarantuje poprawne sporządzenie wymaganej dokumentacji przy minimalnym udziale przedsiębiorcy oraz zapewnia możliwość podjęcia działalności gospodarczej nawet w 24 godziny.

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. ONLINE850 złotych

—– TRWA PROMOCJA!

Przy skorzystaniu z usługi rejestracji spółki z o.o. – pierwszy miesiąc wirtualnego biura GRATIS!

 

Jeśli składali już Państwo wniosek o wpis, który spotkał się z odmową lub wezwaniem do poprawienia błędów, możemy zaoferować:

– poprawienie błędnie sporządzonej dokumentacji,
– uzupełnienie brakujących pism, załączników,
– ponowne złożenie wniosku i pisma o zwrot uiszczonych wcześniej opłat od wniosku.