Tag: jak działa spółka cicha

Co to jest cicha spółka?

Wielu przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z prowadzeniem przedsiębiorstwa mogą napotkać problemy nie tylko natury prawnej, ale także ze zrozumieniem terminologii. Jednym z najczęściej zadawanych pytań w ostatnim czasie jest jednej z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, jaka stosowana była w przeszłości.

Na pytanie co to jest cicha spółka należy cofnąć się do przeszłości, gdzie według przepisów kodeksu handlowego to połączenie co najmniej dwóch osób, z czego jeden ze wspólników tzw. cichy dysponuje majątkiem rzeczowym lub finansowym, a drugi z nich deklaruje się prowadzić przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową. Wspólnik cichy w zamian za wkład uczestniczy w zyskach tej działalności, nie ujawniając się jednak na zewnątrz. Nie posiada on także odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Charakter tego rodzaju spółek ogranicza zakres ich istnienia do przedsiębiorstw małych lub w niektórych przypadkach średnich oraz stanowi inaczej mówiąc umowę cywilnoprawną dwóch stron. Taka forma działalności przestała być jednak stosowana, ponieważ nie posiada dużych możliwości oraz ma ograniczone możliwości.

Read More
Call Now Button