Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych odmowa w banku

Rejestracja spółki w KRS nie stanowi ostatniego z kroków, jaki należy wykonać aby móc legalnie podjąć działalność gospodarczą. Otrzymanie wpisu nie jest równoznaczne z zamknięciem kwestii związanej z zakładaniem firmy. Po tym, jak dane spółki znajdą się w rejestrze, trzeba będzie chociażby złożyć deklarację NIP-8 czy wniosek o wpis do CBR Konieczność uzyskiwania wpisu do […]

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spis treści: 1. Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jaka forma umowy? 2. Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zmiana składu zarządu. 3. Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – co trzeba załatwić? Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jaka forma umowy? Każdorazowo przy dokonywaniu sprzedaży udziałów w […]